.
  • 2
  • 6
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
943 (we Wrocławiu) + 83 (z innego materiału) + 16 (OFF-Krasnale Jerzego Kosałki) + 10 + 45 (poszukiwane) + [92+8] (emigranci polscy) + [30+11] (emigranci zagraniczni) + 43 (Hitzacker) = 1281 (wszystkie Krasnale)
OFF-Krasnale Jerzego Kosałki
1. Cyklonik-BE - ???
#######
15. Ja
2. ??? - ???
#######
16. Ja
10. Ekskrementuś - Rydygiera 25a, Dziedziniec Artystyczny
#######
12. Ja
11. Szczysław - Rydygiera 25a, Dziedziniec Artystyczny
#######
13. Ja
12. ??? - ???
#######
17. Ja
13. ??? - ???
#######
18. Ja
14. ??? - ???
#######
19. Ja
15. ??? - ???
#######
20. Ja
16. ??? - ???
#######
21. Ja

.