.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1
  • 6
  • 10
679 (we Wrocławiu) + 36 (z innego materiału) + 11 (OFF-Krasnale Jerzego Kosałki) + 7 + 35 (poszukiwane) + [23+7] (emigranci polscy) + [25+25+8] (emigranci zagraniczni) = 856 (wszystkie Krasnale)

Legenda:
kolor czerwony - nie ma Krasnala
kolor żółty - dodatkowa informacja
kolor niebieski - poza granicami miasta

- dodatkowe informacje w formie okna dialogowego, należy kliknąć w przycisk
Krasnale poza granicami miasta - imię = link do zdjęcia
Lista Wrocławskich Krasnali - wersja do druku
Lista Wrocławskich Krasnali - wersja do druku (pobierz)
Krasnale w oczach innych osób

1a. 2001, 2005-2011 1b. 2012-2016 1c. 2017-2019 1d. 2020 2. Inne 3. OFF - Krasnale Jerzego Kosałki 4. Pozostałe 5. Projekty 6. Poszukiwane 7. Emigranci polscy 8. Emigranci zagraniczni 9. Krasnale nie Krasnale
Projekty:
Krasnale na stopa - Bielany Wrocławskie, autostrada A4, stacja benzynowa (trwa zbiórka pieniędzy)
Ratownicy - miejsce przyszłego zamontowania nieznane (trwa zbiórka pieniędzy)
??? - Laboratorium DM (projekt Marlena Zakrzewska)

.