.
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1
  • 9
  • 10
  • 5
  • 6
  • 8
  • 7
787 (we Wrocławiu) + 58 (z innego materiału) + 15 (OFF-Krasnale Jerzego Kosałki) + 9 + 38 (poszukiwane) + [31+7] (emigranci polscy) + [30+28+8] (emigranci zagraniczni) = 1011 (wszystkie Krasnale)

Legenda:
kolor czerwony - nie ma Krasnala
kolor żółty - dodatkowa informacja
kolor niebieski - poza granicami miasta

- dodatkowe informacje w formie okna dialogowego, należy kliknąć w przycisk
Krasnale poza granicami miasta - imię = link do zdjęcia
Lista Wrocławskich Krasnali - wersja do druku
Krasnale w oczach innych osób

1a. 2001, 2005-2011 1b. 2012-2016 1c. 2017-2019 1d. 2020-2021 1e. 2022 2. Inne 3. OFF - Krasnale Jerzego Kosałki 3. OFF - Krasnale Jerzego Kosałki - pełnoletność 4. Pozostałe 5. Projekty 6. Poszukiwane 7. Emigranci polscy 8. Emigranci zagraniczni 9. Krasnale nie Krasnale 10. Moje braki zdjęciowe
OFF-Krasnale Jerzego Kosałki
1. Cyklonik-BE - ???
#######
843. Ja
2. ??? - ???
#######
844. Ja
10. Ekskrementuś - Rydygiera 25a, Dziedziniec Artystyczny
#######
417. Ja
11. Szczysław - Rydygiera 25a, Dziedziniec Artystyczny
#######
416. Ja
12. ??? - ???
#######
845. Ja
13. ??? - ???
#######
846. Ja
#######
846. Ja
14. ??? - ???
#######
847. Ja
15. ??? - ???
#######
848. Ja

.