.
  • 1
  • 2
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  • 10
  • 3
  • 5
  • 7
721 (we Wrocławiu) + 37 (z innego materiału) + 11 (OFF-Krasnale Jerzego Kosałki) + 10 + 35 (poszukiwane) + [26+7] (emigranci polscy) + [30+27+8] (emigranci zagraniczni) = 912 (wszystkie Krasnale)

Legenda:
kolor czerwony - nie ma Krasnala
kolor żółty - dodatkowa informacja
kolor niebieski - poza granicami miasta

- dodatkowe informacje w formie okna dialogowego, należy kliknąć w przycisk
Krasnale poza granicami miasta - imię = link do zdjęcia
Lista Wrocławskich Krasnali - wersja do druku
Krasnale w oczach innych osób

1a. 2001, 2005-2011 1b. 2012-2016 1c. 2017-2020 1d. 2021 2. Inne 3. OFF - Krasnale Jerzego Kosałki 4. Pozostałe 5. Projekty 6. Poszukiwane 7. Emigranci polscy 8. Emigranci zagraniczni 9. Krasnale nie Krasnale


710. Frugalek Marlena Zakrzewska   09.01.2021 - ul. Legnicka 49GA, electofun
711. Instruktorek Piotr Makała - ul. Armii Krajowej 48R, KRUK Ośrodek Szkolenia Kierowców
712. Geolożka - al. Jaworowa 19, Państwowy Instytut Geologiczny oddział dolnośląski im. Henryka Teisseyre'a


713. Okniarek i Pan Porada - ul. Przejazdowa 13/4, FixOkna [brak zdjęcia]
714. ??? - ul. Świdnicka 6, tabliczka "Solidarność" [brak zdjęcia]
715. ??? - Most Grunwaldzki [brak zdjęcia]
716-718. ??? - ul. Przemyska 96, posesja prywatna [brak zdjęcia]
719. Merida - al. Karkonoska 59, Q4 Net Sp. z o.o. [brak zdjęcia]
720. Big Joe Arkadia NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA - ul. Chomicza 13G, RTP Polska sp. z o. o. [brak zdjęcia]
721. Junek Architekto BIELANY WROCŁAWSKIE - ul. Irysowa 8, Yoon Goup [brak zdjęcia]

.