.
  • 4
  • 7
  • 10
  • 6
  • 1
  • 9
  • 5
  • 3
  • 2
  • 8
710 (we Wrocławiu) + 36 (z innego materiału) + 11 (OFF-Krasnale Jerzego Kosałki) + 7 + 35 (poszukiwane) + [25+7] (emigranci polscy) + [30+25+8] (emigranci zagraniczni) = 894 (wszystkie Krasnale)

Legenda:
kolor czerwony - nie ma Krasnala
kolor żółty - dodatkowa informacja
kolor niebieski - poza granicami miasta

- dodatkowe informacje w formie okna dialogowego, należy kliknąć w przycisk
Krasnale poza granicami miasta - imię = link do zdjęcia
Lista Wrocławskich Krasnali - wersja do druku
Krasnale w oczach innych osób

1a. 2001, 2005-2011 1b. 2012-2016 1c. 2017-2020 1d. 2021 2. Inne 3. OFF - Krasnale Jerzego Kosałki 4. Pozostałe 5. Projekty 6. Poszukiwane 7. Emigranci polscy 8. Emigranci zagraniczni 9. Krasnale nie Krasnale


710. Frugalek Marlena Zakrzewska   09.01.2021 - ul. Legnicka 49GA, electofun
.